Zásady ochrany osobních údajů

1. Subjekt tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

2. Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- e-mail

- telefonní číslo

 

3. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení agendy autoservisu. Tyto údaje budou správcem zpracovávány do 19.07.2037.

4. Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, a to například telefonicky na čísle 724 861 879 nebo zasláním e-mailu na adresu auto-dusek@seznam.cz

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

6. Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem:

- upozornění na blížící se konec platnosti STK

- připomenutí dohodnutého termínu návštěvy servisu

- sděleni celkové výše ceny za opravu a informacím ohledně opravy vozidla

V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující:

- telefonicky: subjekt souhlasí s kontaktem

- prostřednictvím SMS: subjekt souhlasí s kontaktem

- e-mailem: subjekt souhlasí s kontaktem

- poštou: subjekt souhlasí s kontaktem


7. Správce dává Subjektu na vědomí, že podle GDPR má Subjekt právo:

- vzít souhlas kdykoli zpět

- požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o Subjektu zpracovává

- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Otevírací doba
PO–PÁ
8.00–16.30
Informace
724 861 879
info@autoservisdusek.cz
IČ: 07227728
DIČ: CZ07227728
Copyright © 2021 Autoservis Dušek s.r.o.
chevron-down